กิจกรรมของหลักสูตร

โฆษณา
โพสท์ใน สื่อประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

โพสท์ใน สื่อประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อเว็บไซต์

โพสท์ใน แบบสำรวจความคิดเห็น | ใส่ความเห็น

รวมภาพกิจกรรมนักศึกษาสาขาภาษาไทย

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 4

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

อบรมเรื่อง การถ่ายภาพประกอบสารคดี

Newcastle_AY_v1_o3_305x240_tcm575-664044

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อบรมเรื่อง การถ่ายภาพประกอบสารคดี                                       บรรยายโดยวิทยากรผู้เชียวชาญ   อาจารย์บรรยงค์เวทย์  ศิริสาร                                                         จัดโดย อาจารย์สุมาลี  พลขุนทรัพย์                                                                                                       เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การเขียนสารคดี

 

โพสท์ใน สารคดี | 1 ความเห็น